Wystawa i zakończenie sezonu 2023

 1. Zgłoszenia gołębi na wystawę oddziałową w Kat. Standard Olimp. A oraz B dorosłe oraz młode wg kryteriów obowiązujących w tych kategoriach do dnia: 26.11.2023 do prezesa Oddziału lub v-ce prezesa ds. organizacji lotów.
 2. Kategorie poglądowe (zgłoszenia do dnia 26.11.2023)
  a) Dorosłe samce z min. 1 konkursem w sezonie 2023
  b) Dorosłe samice z min. 1 konkursem w sezonie 2023
  c) Młode samce z min. 1 konkursem w sezonie 2023
  d) Młode samice z min. 1 konkursem w sezonie 2023
 3. Przyjmowanie gołębi 1.12.2023 w godzinach 17.00 – 19.00
 4. Otwarcie wystawy: 02.12.2023 godzina 14.00
 5. Powitanie wraz z poczęstunkiem: 02.12.2023 godzina 16.00
 6. Dekoracja zwycięzców sezonu 2023: 02.12.2023 godzina 17.00
 7. Zamknięcie oraz wydanie gołębi: 02.12.2023 godzina 20.00

Do dnia 25.11.2023 wszystkie sekcje zobowiązane się do przedstawienia imiennej listy uczestników zakończenia wraz z opłatą w wysokości 30zł od osoby u V-ce prezesa ds. finansowych – kol. W. Blaik.

Wystawa oraz zakończenie odbędą się w wybudowanym w 1992 roku przez mieszkańców wsi Węgry budynku OSP (46-023 Węgry, ul. Opolska 11a)

Serdecznie zapraszamy!

Dobry Lot!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *