Kontakt

Prezes Oddziału – Jerzy Koźlik – 0048 503 094 605
Rachmistrz – info@0262.pl